| English | Français  |

    De Nicolas Gilbert school in België

 

 |  thuis |  opleidingen |  over ons  contact  | 

 

 

Opleidingen en leergangen

 

De waaier aan onderwijsprogramma's van de Ecole des Malletiers Nicolas Gilbert in België bestaat uit vijf studietrajecten, de Parcours, alsook een certificatieparkoers. Drie daarvan worden tevens door de Jean PARÉ school in Frankrijk voorgesteld. (*)   

 

Onderwijsvorm

 

Deeltijds, combineerbaar met een ander beroep. De lessen zijn van alternerende aard, dus deeltijds, en meestal onder de vorm van korte verblijven die praktijkgerichte ateliers omvatten, op individuele basis, gecombineerd met lessen, seminaries in minigroep, en enkele in afstandsonderwijs, om aldus een persoonlijke combinatie van de onderwijsmodi te vormen. Er zijn uiteraard ook individuele huistaken/studies die de studenten dienen te verrichten, alsook (onder)zoekwerkzaamheden, en examens (tussentijdse toetsen, en eindexamen). Sedert 2022 zijn de zogeheten "immersions", intensieve seminars van 3 à 5 opeenvolgende dagen, meestal van toepassing (weekeindes mogelijk in bepaalde gevallen).  

 

Meertalige aanpak. Rekening houdend met zowel de regionale als internationale reikwijdte van onze opleidingen, worden een aantal ateliers en lessen in het Nederlands én Frans, en/of Engels gegeven. Die aanpak genereert een tweetalige of zelfs drietalige integratie van de technische terminologieën; in de huidige wereldmarkt een absolute noodzaak voor de afgestudeerden.   

 

Docenten. Jean-Pierre Bal, erkend ambachtsman en gerenommeerde meester-malletier, zowel in het Behoud van oude als het Vervaardigen van nieuwe koffers, is de toonaangevende hoofddocent. Hij wordt geflankeerd door enkele specialisten in bepaalde spitstechnieken of specifieke technologieën. 

 

Beschikbare plaatsen. Gezien de hoge graad van specialisatie van de studies, en de individuele aandacht die aan de leerlingen geboden wordt (inclusief de ondernemers-coaching), is het jaarlijks aantal plaatsen zeer beperkt : meestal 4 à 6 personen per jaar, voor alle parcours samen. 

 

Voor meer uitgebreide informatie met betrekking tot de inschrijving, collegegeld en verblijfskost, de plaatsbeschikbaarheid, studiebeurzen, taalkeuzes, en andere praktische aspecten van de ateliers in België en Frankrijk, contacteer ons

 

De Parcours (studietrajecten)

 

Parcours n° 1 (P1) Door de school in 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gelanceerd, was het parcours P1 een wereldpremière in de malletier-sector. Het gaat hier om een complete en specifieke cursus in het Behoud-Conservatie van antieke reiskoffers en aanverwante reisuitrustingen. Het omvat tevens de facetten die betrekking hebben tot de herstelling en het restaureren van oude reiskoffers

 

Het P1 parcours leidt tot het behalen van een Certificaat in Fundamentele Technieken (Certificat en Techniques Fondamentales CTF), na minimum 100 uren lessen/ateliers, of een Certificaat in Voortgezette Studies (Certificat d'Etudes Continuées CEC, minimum 250 uren). Het meesterschapdiploma van de school (DM, Diplôme  de Malletier, Conservation et Restauration), vergt minstens 1.500 uren, waarvan 500 uren ateliers/lessen, 500 voor persoonlijk (huis)werk, en 500 voor de examens, daarin inbegrepen 200 à 250 uren voor het meesterwerk dat op het einde van de cursus door een professioneel jury geëvalueerd wordt. Duur van het P1 DM parcours :  24 à 28 maanden, deeltijds, immersion modus.  

 

Parcours n° 2 (P2) Tevens een EdM wereldpremière, het parcours Ontwerp en Vervaardigen van koffers (nieuwe), aldus het design en handwerk van grote luxe en hoog prestige koffers en flightcases. Traditionele  artisanale technieken worden met hedendaagse stijlen gecombineerd. Men behaalt het DM Diplôme de Malletier Conception et Manufacture na minstens 1.500 uren, inclusief het meesterwerk dat op het einde van het parcours gerealiseerd wordt. In de P2 zijn er geen certificaatfases. Duur van de P2: 18 à 30 maanden (afhankelijk van eerdere studies), deeltijds. 

 

Parcours n° 3 (P3) De Speciale Programma's, bijvoorbeeld de Conservatie of restauratie van antieke lederen voorwerpen (zg. scheemakerij gainerie, dozenmakerij écrinerie, lederwaren maroquinerie), voor het Certificaat in het specialisatiedomein (min. 100 uren). De P3 parcours worden "à la carte" opgesteld, een antwoord biedend aan de specifieke noden van aanverwante ambachten en professionelen in de restauratie, archiefdeskundigen en experts van musea, conservatoria, veilinghuizen, of ondernemingen in het merkenerfgoed.

 

Parcours n° 4 (P4) De Gebeurlijke Ateliers zijn workshops van korte duur, of demonstratiesessies, die uitsluitend door de EdM docenten en studenten voorgesteld worden, in België, Frankrijk, of andere Europese landen. De particulieren kunnen daar hun koffer brengen, en zo nodig actief deelnemen aan die éénmalige ateliers.    

 

Parcours n° 5 (P5) De Certificatie door Ecole des Malletiers (vanaf 2023). Tevens een wereldpremière, professionelen die sinds minstens 10 jaar actief zijn in het P1 domein kunnen mits bepaalde voorwaarden de EdM certificatie beogen, zonder het volledige P1 parcours te volbrengen. In het kader van een kandidatuur die door een EdM-docent gesteund wordt, dient er een meesterwerk gerealiseerd te worden dat door een deskundigenpanel geëvalueerd wordt. Momenteel is het P5 parkoers enkel van toepassing voor Europese landen en de VS. 

 

Parcours n°6 (P6) De Stage(s) bij Ecole des Malletiers & Belmal museum-collectie ; deze formule is van toepassing voor één à twee personen per semester, met verblijf op de EdM Campus EdM, of die in de regio van de campus woonachtig zijn (Durbuy - Manhay - Erezée), of andere nabije locaties in de provincies Luik, Namen, of Luxemburg.   

 

Voor meer uitgebreide informatie met betrekking tot de inschrijving,  kosten, de plaatsbeschikbaarheid,  verblijf op of nabij de EdM campus, de studiebeurzen, taalkeuzes, en andere praktische aspecten van de ateliers in België en Frankrijk, contacteer ons

 

 |  thuis |  opleidingen |  over ons  contact  | 

 

(

© copyright 2023, OGISPES voor Ecole des Malletiers Nicolas Gilbert van België, en project Jean Paré  Frankrijk, Voormalig Conservatoire BELMAL en ITES Instituut d'Histoire des Bagages et Equipements de Voyage. Alle rechten voorbehouden. Update : 2023-07-06